Vledderboules
Sportief, Spannend, Sociaal
Sportcomplex ‘De Lange Wanden’, Middenweg 11C, 8381 XM Vledder / telefoon tijdens speeldagen 0521 - 380272
© MS webmaster - Vledderboules 2024
Vledderboules is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (N.J.B.B.)

Bestuur

Samenstelling met taken en verantwoordelijkheden

Henk van Vleeren - voorzitter Algehele leiding; externe contacten; voorzitten diverse overlegorganen; gemeente; sponsoring; contactpersoon kantinecommissie, speelvelden; sleutelbeheer. Jolanda Mulder - secretaris Ledenadministratie; publiciteit; contactpersoon toernooi-,attentie- en activiteitencommissie. Vacature - penningmeester Vice-voorzitter, onderhoudscommissie. Marcel Schaaij - lid Secretariaat, postbehandeling NJBB, NPC; archief; webmaster; KPN; Kamer van Koophandel; verzekering Univé; activiteitencommissie. Bennie van Vleeren - lid Engie energie; zonnepanelen; AED; brandblusser; onderhoudscommissie.
laatst bijgewerkt op 13 juni
Vledderboules
Sportief, Spannend, Sociaal
© MS webmaster - Vledderboules 2024
Vledderboules is aangesloten bij de N.J.B.B.

Bestuur

Samenstelling met taken en verantwoordelijkheden

Henk van Vleeren - voorzitter Algehele leiding; externe contacten; voorzitten diverse overlegorganen; gemeente; sponsoring; contactpersoon kantinecommissie, speelvelden; sleutelbeheer. Jolanda Mulder - secretaris Ledenadministratie; publiciteit; contactpersoon toernooi-,attentie- en activiteitencommissie. Vacature - penningmeester Vice-voorzitter, onderhoudscommissie. Marcel Schaaij - lid Secretariaat, postbehandeling NJBB, NPC; archief; webmaster; KPN; Kamer van Koophandel; verzekering Univé; activiteitencommissie. Bennie van Vleeren - lid Engie energie; zonnepanelen; AED; brandblusser; onderhoudscommissie.
Sportcomplex ‘De Lange Wanden’, Middenweg 11C, 8381 XM Vledder
telefoon tijdens speeldagen 0521 - 380272
laatst bijgewerkt op 13 juni